Hem

"Det bästa med Sund PR är att ha

endast en kontakt och en faktura

för alla behov inom kommunikation,

allt från marknadsplaner, produktion av hemsida och hyresgästinformation.


Jörgen Olofsson,

VD/Partner Bällstaudde Fastigheter"Carina har förmåga att se helheten

i projekt. Hon tog tillsammans med projektgrupperna fram kommunikationsplaner för våra stadsutvecklingsprojekt i Stockholm.

Bra planering ger bättre resultat."


Elisabeth Vansvik,

kommunikationsdirektör

på Wallenstam AB

PROJEKTKOMMUNIKATIONByggprojekt inom fastigheter eller infrastruktur berör många. Därför är kommunikation till målgrupperna viktigt. Det handlar om relevanta budskap, till rätt målgrupper i kanaler som de använder. Bra planering ger bra resultat.

PLANERING ÄR A OCH O


För att lyckas nå målen, så är en bra planering A och O. Ett bra förarbete, omvärldsspaning och analys av läget, gör att insatserna som ska genomföras kommer att ge resultat. Om vi springer fort åt fel håll, så kommer vi aldrig fram ...

AKTIVITETER OCH EVENTProjekt behöver ofta olika typer av insatser under tiden. I tidigt skede handlar det om att beskriva planer och skapa en positiv bild av slutresultatet. Under byggtiden handlar det om att förse media med material, låta närboende vara välinformerade. Genom sociala medier, webb, skyltar, nyhetsbrev och event.

Carina Sundqvist äger Sund PRSund PR AB ägs av Carina Sundqvist. Hon har 20 års erfarenhet från kommunikationsarbete inom både privat och offentlig förvaltning. Hon är utbildad kommunikatör, från Medie- och kommunikationsprogrammet från Mittuniversitetet i Sundsvall. Carina har även studerat Organisations- och ledarskapsvetenskap samt "Kommunikation och social hållbarhet" på Linnéuniversitetet i Växjö.


De senaste tio åren har Sund PR främst jobbat med projektkommunikation och marknadsföring inom fastigheter, bygg, arkitektur, samt stadsutveckling och infrastruktur.

Copyright @SUND PR All Rights Reserved